03.05.2021 tarihinde yapılan 2021/5 no’lu ZİDEK Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla;

  • ZİDEK Özdeğerlendirme Ek Raporu Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Konular (Sürüm 1.0-03.05.2021)
  • ZİDEK Tanıtım ve Sunum Yönergesi (Sürüm 1.0-03.05.2021)

belgeleri kabul edilmiş ve yayımlanmıştır.