Günlerden 24.06.2020 Çarşamba. Saat 14:24 itibarıyla 9 yıllık süreci nihayet YÖKAK’a yetkilendirilmek üzere ilk başvurumuzda tamamlanması önerilen kısımları da tamamlayarak online başvurumuzu, 29 Haziran 2015 tarihinden beri yürüttüğüm ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı olarak bana nasip oldu.

Bugün, 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 10:44’te aldığım e-posta ile Yükseköğretim Kalite Kurulu 8 Temmuz 2020 tarihli toplantısında ZİDEK’e 8 Temmuz 2022 yılına kadar Tescil etmiş ve ZİDEK’i Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarının Değerlendirme ve Akreditasyonu için yetkilendirildiğini sizlerle paylaşmanın büyük sevinci ve onurunu yaşıyorum.

Ziraat Mühendisliği Eğitiminin kalitesinin arttırılması ve programların sürekli iyileştirilmesi ve güncel bilim ve teknolojileri kavrayan, takip eden, daha donanımlı olarak eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirerek toplumun refahının arzu edilen seviyeye ulaştırılmasını sağlamada Ziraat Mühendisliği mesleği için çok önemli bir aşama gerçekleştirilmiştir.

Bundan sonraki en önemli hedefimiz ise Uluslararası tanınırlık olup, Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE – European Network for Accreditation of Engineering Education) ve International Engineering Alliance (IEA) şemsiyesi altındaki çok taraflı akreditasyon tanıma anlaşması Washington Accord‘un imzacısı (tam üyesi) olmaktır.

Bu meşakkatli yolda, Yönetim Kurulumuza, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (ZAK) Başkan ve üyelerine, ZMO Yönetim Kurulu önceki başkanı Sn Özden Güngör ve YK üyelerine, ZİDEK’in bugüne gelmesinde emekleri olan tüm değerli akademisyen, meslektaş ve çalışanlarına, şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına en içten şükranlarımı sunuyorum.
Mesleğimiz, meslektaş adaylarımız, meslek camiamız ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Prof.Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU