Söz konusu toplantıya ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ve ZAK üyeleri Doç. Dr. Murat AKKURT, Prof. Dr. Canan Fisun ABAY, Prof. Dr. İbrahim ORTAŞ, Doç. Dr. Yener ATASEVEN (TMMOB ZMO), M. Selami İLERİ (TARMAKBİR), A. Berker TELEK (KAL-DER), İbrahim KARAKOYUNLU (TDSYMB), Reşit UZUNÇAM (TYZMB) ile gözlemci olarak ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN katılmışlardır.

Bu toplantıda aşağıdaki konular görüşülmüştür.

  1. ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri ile İlgili Görüşme
  2. Ölçütler Komitesi tarafından hazırlanan yeni ölçütlerin görüşülerek ZİDEK’e sunulması
  3. 2021 Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri öncesi, Müfredata girecek mimimum Matematik ve Temel Bilim, Temel Mühendislik Dersleri ve Mühendislikte Tasarım dersi  hakkında görüşme
  4. ,Tarım Ekonomisi programlarının eşit Ağırlıkla öğrenci alımı hakkında görüşme