ZİDEK-Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri’ne yönelik olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle “Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı” 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde Online olarak gerçekleştirilmiştir. Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayında ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ZİDEK eğitici olarak görev almışlardır.