Program Değerlendiricileri ve Kurum Eğitim Çalıştaylarında ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ve ZİDEK-ZAK Üyesi Prof. Dr. Canan ABAY  ZİDEK eğiticileri olarak görev almışlardır. Program değerlendiricileri çalıştayına, öğretim üyeleri dışında, öğrenci temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığından, diğer kamu ve özel sektörden ve STK’lardan 33kişi katılım sağlamıştır