Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştaylarında ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ZİDEK eğiticileri olarak görev almışlardır.
Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı’na,   Tekirdağ NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sezen ARAT, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Murat DEVECİ ve Prof. Dr. Murat TAŞAN,  ZİDEK ZAK Üyeleri, Fakültemiz Öğretim Elemanları, Fakültemiz öğrencilerini temsilen üç lisans öğrencisi ile dış paydaşlar olarak Ege Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trakya Bölgesinde yer alan tarımsal alanda faaliyet gösteren kamu kurumları (Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Meteoroloji Müdürlüğü, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tekirdağ Gıda Kontrol İl Müdürlüğü) ve TRAKTOD (Trakya Tohumcular Derneği), Tekirdağ Önder Çiftçi Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılmışlardır.