Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştaylarında ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA  ve ZAK Üyesi Prof.Dr. Canan ABAY ZİDEK eğiticileri olarak görev almışlardır.

Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı’na,  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan ATAR, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ebru ŞENEL ve Doç. Dr. Alper Serdar ANLI,  ZİDEK ZAK Üyeleri, Anara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Elemanları, Fakültemiz öğrencilerini temsilen Lisans Öğrencileri, dış paydaşlar olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üye ve yardımcıları, farklı illerden TMMOB ZMO üye ve temsilcileri, Tarım ve Orman Bakanlığının Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü, Ankara Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü, Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü, İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Diyarbakır GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Eskisehir Geçit Kuşağı Tarımsal Arastırma Enstitüsü, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon Su Ürünleri merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Özel Sektör kuruluşlarının toplam 117 temsilcisi katılmışlardır.