2022-2023 Değerlendirme Dönemi 1. Dönem değerlendirme takımlarının tüm üyelerinin katılımıyla düzenlenecek eğitimde ZİDEK ZAK Üyesi Prof. Dr. Canan F. ABAY ve ZİDEK ZAK Üyesi M. Bülent TORUN ZİDEK eğiticisi olarak görev alacaklardır.