03.05.2021 tarihinde yapılan 2021/5 no’lu ZİDEK Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla;

belgesi güncellenmiş ve yayımlanmıştır.