25 Aralık 2021

ZİDEK-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı – Eğitimden Fotoğraflar