Değerli ZİDEK Genel Kurul Üyeleri,

Bilindiği üzere ülkemizde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli emri ile derneklerin genel kurul toplantıları ertelenmiş, 03.04.2020 tarihli yazı ile de 2019 yılına ilişkin beyannameler ve mevzuattan kaynaklı olarak verilmesi gereken diğer bildirimler 01.08.2020 tarihine kadar geçici olarak ötelenmişti.

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun‘un 2. maddesinin (ç) bendinde “4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenirBu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder hükmüne yer verilmiştir.

Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere, İçişleri Bakanlığınca yeni bir uzatma duyurusu yapılmadığı takdirde, derneklerin mücbir sebep (COVID-19 salgını) dolayısıyla İçişleri Bakanlığı emri ile ertelemiş oldukları genel kurul toplantılarını, ertelemenin sona ereceği 31.07.2020 tarihinden itibaren 30 gün içinde (01.08.2020-30.08.2020 tarihleri arasında) yapmaları gerekmekteydi.

İçişleri Bakanlığından yeni gelen mesajda, Dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile Genel Kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin sürenin 31.10.2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Bu nedenle, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu, 20.05.2020 tarihinde Dernek merkezinde yaptığı toplantıda 2019 yılı Olağan Genel Kurulunun 07.08.2020 (7 Ağustos 2020 Cuma günü) tarihinde saat 10:00 da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 21.08.2020 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanması kararı:

İçişleri Bakanlığının almış olduğu karar gereği, ZİDEK Yönetim Kurulu’nun 24.07.2020 tarihinde Dernek merkezinde yapmış oldukları toplantıda, 2019 yılı Olağan Genel Kurulunun 06.11.2020 (6 Kasım 2020 Cuma günü) tarihinde saat 10:00 da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20.11.2020 (20 Kasım 2020 Cuma günü) tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığından yeni gelen mesajda, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 2020/76 sayılı kararına göre Derneklerin Genel Kurul yapmaları 01.12.2020 tarihine kadar ertelendiği belirtilmiş ve bu nedenle 2019 yılı Olağan Genel Kurulunun 04.12.2020 (4 Aralık 2020 Cuma günü) tarihinde saat 10:00 da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18.12.2020 (18 Aralık 2020 Cuma günü) tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına karar verilmişti.

İçişleri Bakanlığından yeni gelen mesajda, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Kanunla; Derneklerin Genel Kurul toplantılarının ertelenmesine dair içişleri Bakanına  yetki veren 7244 sayılı kanunun 2/ç fıkrasına ekleme yapılarak erteleme yetkisinin üçer aylık süreçlerle üç defaya kadar kullanılabileceği hüküm altına alınmıştır. İçişleri Bakanlığınca da 24.11.2020 tarihli Onay ve derneklerin genel kurul toplantıları Şubat  ayı sonuna kadar ertelenmiştir. Bu nedenle 2019 yılı Olağan Genel Kurulunun 5 Mart 2021 (Cuma günü) tarihinde saat 10:00 da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19 Mart 2021 (Cuma günü) tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılımınızı önemle rica ederim.

En içten sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU
ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM :

1)Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2)Divan heyetinin seçimi,
3)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulunun Raporunun ayrı ayrı okunması ve tartışılması,
4)Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
5)Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
6) Dilek, temenniler ve kapanış.

ÖNEMLİ NOT: 11 Şubat 2021 tarihine kadar 0 541 946 04 19 nolu telefon numarasına yada soylemez@agri.ankara.edu.tr e-posta adresine bildirmenizi önemle rica ederim.