Toplantıda ZİDEK’i ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA temsil etmiştir.