ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU toplantıda ZİDEK’i temsil etmiştir.