ZİDEK  Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerine yönelik  olarak Çukurova Üniversitesi Ziraat FakültesiKurum Eğitim Çalıştayı”, 6 Kasım 2020 tarihinde, “Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı” da 7-8 Kasım 2020 tarihlerinde Online olarak gerçekleştirilecektir.

Program Değerlendiricileri ve Kurum Eğitim Çalıştaylarında ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ve ZİDEK-ZAK Üyesi Prof. Dr. Canan ABAY  ZİDEK eğiticileri olarak görev alacaklardır.