Değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına yönelik olarak Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma ve Rehberlik Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Birimi (PDR-EPDAB) tarafından talep edilen 2 günlük “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” 6-7 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacaktır. Çalıştay, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ve ZİDEK ZAK Üyesi Prof. Dr. M. Bülent TORUN tarafından gerçekleştirilecektir.