Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyonu çalışmalarına yönelik olarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 1 günlük çevrimiçi “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” 8 Nisan 2022 Cuma günü yapılacaktır. Kurum Eğitim Çalıştayı, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ve ZİDEK-ZAK Üniversite Temsilcisi üyesi Prof. Dr. M. Bülent TORUN  tarafından gerçekleştirilecektir.