Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)’e 31.10.2020 tarihinde “Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri”ne yönelik olarak TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO)’ından Genel Merkez, İl Şube Başkanları ve İl Temsilcilerine verilmek Online “Kurum Eğitim Çalıştayı” gerçekleştirilecektir. Kurum Eğitim Çalıştayında ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ZİDEK eğiticileri olarak görev alacaklardır.