Tarih İşlem 
31 Ocak 2020*Kurumların ZİDEK’e yazılı ve online başvurusu
28/29 Şubat 2020Başvuruların değerlendirilmesi( kabulü/red) ve kabul edilenlere akreditasyon ücreti ve ödeme koşulları ile ilgili bilginin bildirilmesi
1 Mart – 31 Mart 2020Kurumların, kabul mektubunu ZİDEK’e yollaması ve ödemenin yapılması
1 Nisan – 06 Temmuz 2020Kurumların öz değerlendirme raporlarını (ÖDR) hazırlaması, basılı ve elektronik kopyasını ZİDEK’e göndermesi
7 Temmuz -31 Ağustos 2020Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nun (ZAK) değerlendirme takımı kurma çalışmalarının başlatılması ve ZAK’ın ÖDR’lerin ön incelemesi/format ve içerik uygunsuzluğu varsa; raporlama düzenlemeleri talebinin kuruma iletilmesi.

Büyük yetersizlik içeren ÖDR’lerin kuruma iadesi ve değerlendirme talebinin ertelenmesi kararının kuruma bildirilmesi

1Eylül- 14 Eylül 2020Yetersizlikler kurum tarafından 15 gün içinde giderilerek düzeltilmiş ÖDR’nin ZİDEK’e gönderilmesi.
1 Eylül-31 Ekim 2020Kabul edilen /düzeltilmiş ÖDR’ler için değerlendirme sürecinin başlatılması, Değerlendirme takımlarının kurulması ve onaylaması, ÖDR’lerin değerlendirme takımı üyelerine iletilmesi, sürecin takımlara devredilmesi ve ÖDR’lerin takımlar tarafından değerlendirilmesi
2 Kasım – 31 Aralık 2020Kurum ziyareti
1 Aralık 2019 – 1 Mart 2020Değerlendirme raporunun ZAK’a teslimi, ZAK tarafından incelenmesi, kesin kararın alınması, kararın ZİDEK’e ulaştırılması ve kararın duyurulması