Değerli Paydaşlarımız,

ZİDEK Ölçütler Komitesi tarafından görevlendirilen Tarımsal Biyoteknoloji Programa Özgü Ölçütleri Çalışma Alt Grubunun çalışmaları sonucunda Tarımsal Biyoteknoloji Programına Özgü Ölçütlerin aşağıdaki şekilde güncellenmesi önerilmiştir.

Önerilen ölçütler hakkında geri bildirimlerinizi 01 Aralık 2021 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar info@zidek.org.tr e-posta adresine iletmenizi önemle rica ederiz.

Tarımsal Biyoteknoloji Programına Özgü Ölçütler (Mevcut)
Madde-21-

  1. Bu program ölçütleri adlarında “tarımsal biyoteknoloji” ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.
  2. Mezunların temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini kullanarak, tarımsal biyoteknoloji alanındaki problemleri çözme becerisine sahip olduğu kanıtlanmalıdır. Program, moleküler biyoteknoloji ve konvansiyonel ıslah yöntemleri kullanılarak üstün nitelikli bitki ve hayvan çeşitlerini geliştirme, modern bitki ve hayvan yetiştirme tekniklerini geliştirme, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı genotipler geliştirme, ekolojik dengeyi bozmayacak çevreci üretim metotları geliştirme, yerli ve yabancı üreticilerin ihtiyaç duyduğu damızlık bitki ve hayvan popülasyonlarının geliştirilmesini sağlama, yerli genetik kaynakları tespit etme ve bu kaynakların kültüre alınmasını sağlama becerisi ve bunları tasarımlar halinde uygulamalara yansıtabilir olduğu kanıtlanmalıdır.

Tarımsal Biyoteknoloji Programına Özgü Ölçütler (Öneri)
Madde-21-

  1. Bu program ölçütleri adlarında “Tarımsal Biyoteknoloji” ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir. 
  2. Mezunların temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini kullanarak, tarımsal biyoteknoloji alanındaki problemleri çözme becerisine sahip olduğu kanıtlanmalıdır. Program, klasik ıslah yöntemlerine destek olmak üzere, modern biyoteknoloji yöntemleri kullanılarak üstün nitelikli bitki, hayvan ve mikroorganizma çeşitlerini geliştirme, modern bitki ve hayvan yetiştirme ve üretim tekniklerini geliştirme, hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı/tolerans çeşit/genotipler geliştirme, ekolojik dengeyi bozmayacak çevreci üretim metotları geliştirme, üreticilerin ihtiyaç duyduğu damızlık hayvan popülasyonları ile yeni bitki çeşitlerinin geliştirilmesini sağlamak, tarımsal üretimin her aşamasında önemi olan enzim ve mikroorganizmaların eldesi, karakterize edilmesi ve bu organizmaları kullanarak farklı endüstriyel alanlarda uygulama potansiyeline sahip birincil ve ikincil metabolitlerin üretim becerisini sağlama, yerli genetik kaynakları tespit etme ve bu kaynakların korunmasını ve kültüre alınmasını sağlama becerisi ve bunları tasarımlar halinde uygulamalara yansıtabilir olduğu kanıtlanmalıdır.