Değerli Paydaşlarımız,

ZİDEK Ölçütler Komitesi tarafından görevlendirilen Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi ve benzeri adlı Mühendislik Programlarına Özgü Ölçütler Çalışma Alt Grubunun çalışmaları sonucunda Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi ve benzeri adlı Mühendislik Programlarına Özgü Ölçütlerin aşağıdaki şekilde güncellenmesi önerilmiştir.

Önerilen ölçütler hakkında geri bildirimlerinizi 29 Nisan 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar info@zidek.org.tr e-posta adresine iletmenizi önemle rica ederiz.

Su Ürünleri, Balıkçılık Teknolojisi ve benzeri adlı Mühendislik Programlarına Özgü Ölçütler

  1. Bu program ölçütleri adlarında “su ürünleri” ve “balıkçılık” benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.
  2. Mezunların temel bilim ve mühendislik bilgi ve ilkelerini kullanarak su ürünleri alanındaki problemleri çözme becerisine sahip olduğu kanıtlanmalıdır. Sucul ekosistemleri ve buralarda yaşayan canlıları tanıma ve sınıflandırma ile birlikte sucul canlıların biyolojilerini, dinamiklerini ve popülasyon yapılarını analiz, sentez ve kontrolünü yapabilme. Deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin avcılığı, yetiştiriciliği, işlenmesi, beslenmesi, hastalıkları, ekonomisi, tesis tasarımı gibi konularda bilgi ve beceri sahibi kılmalıdır.