Değerli Paydaşlarımız,

ZİDEK – ZAK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Orman, Orman Endüstri ve benzeri adlı Mühendislik Programlarına Özgü Ölçütler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Programa özgü ölçütler hakkında geri bildirimlerinizi 1 Temmuz 2022 Cuma günü mesai saati bitimine kadar info@zidek.org.tr e-posta adresine iletmenizi önemle rica ederiz.

Orman, Orman Endüstri ve benzeri adlı Mühendislik Programlarına Özgü Ölçütler
Bu program ölçütleri, adlarında “orman mühendisliği”, “orman endüstri mühendisliği” ve benzeri nitelemeler bulunan programlar içindir.


1. Orman Mühendisliği programları:
Mezunların orman mühendisliği uygulamalarıyla ilişkili problemlerin çözümlerinin gerektirdiği matematik ve istatistik dahil, temel bilimler ile program amaçları doğrultusunda ekolojik, biyolojik, silvikültürel, teknik, sosyo-ekonomik, hukuki ve yönetsel konularda evrensel ve yerel bilgi yeterliliğine sahip oldukları kanıtlanmalıdır.

Program; mezunlarına, ayrıca, orman kaynakları ve ilgili ekosistem elemanlarını bir sistem olarak tanıma, çağdaş ölçüm, modelleme ve bilgi sistemlerini kullanarak aralarındaki ilişkileri analiz etme, envanter yapabilme, orman ve ilgili ekosistemlere sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda bilinçli müdahale edebilecek tasarımları geliştirebilme, planlama, plan ve uygulamaları yönetme bilgi ve becerisini vermelidir.


2. Orman Endüstri Mühendisliği programları:
Mezunların matematik, istatistik, fizik ve kimya konularında bilgi sahibi olduğu kanıtlanmalıdır. Eğitim planı program eğitim amaçları doğrultusunda ahşap, kağıt ve lignoselüloz esaslı malzemelerin anatomik, fiziksel, kimyasal, mekanik ve diğer teknolojik özellikleri, üretim teknolojileri ve kullanım ömrünün artırılması için koruma yöntemleri konularında temel bilgileri içermelidir. Ayrıca, mezunların ahşap, kağıt ve lignoselüloz esaslı malzemelerin özelliklerini ve üretim süreçlerindeki değişkenleri ölçebilme, kontrol edebilme ve teknik olarak yorumlayabilme ve üretim sürecinde olan değişkenleri ve bu malzemelerin davranış özelliklerine olan etkilerini değerlendirebilme becerilerine sahip oldukları kanıtlanmalıdır.

Mezunların ahşap, kağıt ve lignoselüloz esaslı ürünlerin üretimi ve değerlendirilmesi ile ilgili planlama,
kontrol, yönetim ve işletmeciliğin gerektirdiği teknik, ekonomik, sosyal, kültürel, etik ve yasal boyutları
kavramış ve bunları tasarımlar halinde uygulamalara yansıtabilir olduğu kanıtlanmalıdır.