Çalıştayın açış konuşmaları ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve MÜDEK Danışma Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. A. Erbil PAYZIN tarafından yapılmıştır.

ZİDEK Yönetim Kurulu, ZİDEK Danışma Kurulu ve ZİDEK ZAK’ın katıldığı gün boyu süren çalıştayda program değerlendirme uygulamaları hakkında bilgi alışverişi yapılmıştır.