ZİDEK-Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerine yönelik 28.08.2020 tarihinde Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi’nden eğitim talebi gelmiş olup, ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı, 27 Kasım 2020 tarihinde, ZİDEK-Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı ise 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde Online olarak gerçekleştirilmiştir.
Kurum Eğitim ve Program Değerlendiricileri Çalıştaylarında ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ve ZİDEK-ZAK Üyesi Prof. Dr. Canan ABAY ZİDEK eğiticileri olarak görev almışlardır.
ZİDEK-Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerine yönelik 27 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayına 38 öğretim elemanı katılmıştır.

28-29 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen ZİDEK-Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı’na ise 9 farklı Üniversitenin Ziraat fakültelerinden, kamu ve özel sektörden ve öğrencilerden toplam 37 kişi katılmıştır.