Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerine yönelik olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinin talebi üzerine 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:00’da Dekanlık toplantı salonunda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Necdet BUDAK, Ziraat Fakültesi Yönetimi, Bölüm Başkan ve Yardımcılarının katılacağı Akreditasyon Süreçleriyle ilgili Bilgilendirme toplantısına Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU katılacaktır.