Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerine yönelik olarak 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 10:00’da Dekanlık toplantı salonunda Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Necdet BUDAK, Ziraat Fakültesi Yönetimi, Bölüm Başkan ve Yardımcılarının ile Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU’nun katıldığı bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yaklaşık  3 saat süren toplantıda, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK’in tanımı, kapsamı, Değerlendirme ve Akreditasyon süreci, akreditasyon için gerekli olan koşullar ile bu süreçteki aşamalar ile ilgili bilgi vermiş ve toplantı soru cevap kısmı ile sona ermiştir.