11.08.2020 tarihindeki bilgilendirme toplantısında mutabık kalınan ve ZİDEK  Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerine yönelik  olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Kurum Eğitim Çalıştayı”, 23 Ekim 2020 tarihinde, “Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı” da 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde Online olarak gerçekleştirilecektir.

Program Değerlendiricileri ve Kurum Eğitim Çalıştaylarında ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ZİDEK eğiticileri olarak görev alacaklardır