03.05.2021 tarihinde yapılan 2021/5 no’lu ZİDEK Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla;

  • ZİDEK Ziraat Fakülteleri Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.1-03.05.2021)
  • ZİDEK Özdeğerlendirme Raporu (Sürüm 2.2-03.05.2021)
  • ZİDEK Program Değerlendiricisi Raporu (Sürüm 2.1-03.05.2021)
  • ZİDEK Program Değerlendirici Çizelgesi (Sürüm 2.1-03.05.2021)

belgeleri güncellenmiş ve yayımlanmıştır.