Davetli Toplantı: “ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri ve Müfredatın Akreditasyon Süreçlerine göre Değerlendirilmesi” (21.02.2020, YÖK Başkanlığı Beyaz Salon)

ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU,  T.C. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Eğitim Konseyi’nin Ziraat Fakülteleri Dekanlarının katılacağı ve 21.02.2020 tarihinde saat 14:00’te Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Beyaz Salonunda gerçekleştirilecek toplantıya “ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri ve Müfredatın Akreditasyon Süreçlerine göre Değerlendirilmesi” konusunda bilgi vermek üzere davetli olarak katılacaktır.