Ziraat Fakülteleri Eğitim Programlarını değerlendirme ve akreditasyonu çalışmalarına yönelik olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 10 Aralık 2021 Cuma günü 1 günlük çevrimiçi “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” ve 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde 2 günlük çevrimiçi “ZİDEK-Program Değerlendiricisi Eğitim Çalıştayı” yapılacaktır. Kurum Eğitim Çalıştayı ve Program Değerlendiricisi Eğitimleri, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEOĞLU, ZİDEK Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZİDEK-ZAK Başkanı Prof.Dr. İsmail KARACA ve ZİDEK-ZAK Üniversite Temsilcisi üyesi Prof. Dr. M. Bülent TORUN  tarafından gerçekleştirilecektir.