3 Aralık 2020 tarihinde Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Başkanlığında ZİDEK( Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri’ne yönelik olarak 7 Aralık 2020 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir . Bu toplantıya ZİDEK’i temsilen  Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA katılmışlardır.