Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)’ne 4 Aralık 2020 tarihinde ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçlerine yönelik olarak Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Program Değerlendiricisi Eğitim  talebi gelmiştir.

ZİDEK-Değerlendirme ve Akreditasyon süreçlerine yönelik 4 Aralık 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden eğitim talepleri gelmiş olup buna göre 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde iki günlük ZİDEK-Program DeğerlendiricisiEğitim Çalıştayı Çevrimiçi Zoom-Online olarak gerçekleştirilecektir.

Kurum Eğitim ve Program Değerlendiricileri Eğitiminde ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ve ZİDEK-ZAK Üyesi Prof. Dr. Canan ABAY ZİDEK Çalıştay eğiticileri olarak görev alacaklardır.