ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU,  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’nın talebi üzerine Fakülte Kurulu üyelerine “ZİDEK Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri” ile ilgili bilgilendirme toplantısına katılarak bu konuyla ilgili bilgi vermiştir.