• 16.04.2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığının talebi üzerine, A. Ü. Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu üyelerine ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, ZİDEK ve değerlendirme ve Akreditasyon süreçleriyle ilgili olarak bir sunum yapmış ve Fakülte Kurulu üyelerinin akreditasyon süreçleriyle ilgili soru ve görüşlerini almıştır.