Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığının talebi üzerine, A. Ü. Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu üyelerine ZİDEK Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, ZİDEK ve değerlendirme ve Akreditasyon süreçleriyle ilgili olarak 16.04.2019 tarihinde bir sunum yapacaktır.