Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından talep edilen 1 günlük “ZİDEK-Kurum Eğitim Çalıştayı” 22 Nisan 2022 Cuma tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilmiştir.

ZİDEK, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kurum Eğitim Çalıştayını ilk defa olarak yüz yüze gerçekleştirmiştir.

ZİDEK ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA, 21 katılımcıya ziraat fakültelerinin değerlendirme ve akreditasyon çalışmaları süreçlerinin daha iyi tanınması amacıyla sunumlar, örnek olay çalışmaları ve karşılıklı tartışma etkinlikleri ile tüm gün süren bir çalıştay gerçekleştirmiştir.