23 Ekim 2020 tarihinde, ZİDEK-Değerlendirme ve Akreditasyon Süreçleri’ne yönelik olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi “Kurum Eğitim Çalıştayı” Online olarak 78 kişilik yoğun bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayda ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK YK Başkan Yard. Prof. Dr. Ayzin KÜDEN ve ZİDEK-ZAK Başkanı Prof. Dr. İsmail KARACA ZİDEK eğitici olarak görev almışlardır.