ZİDEK  2021 yılı  Olağan Genel Kurulunun 13 Haziran 2022 (Pazartesi günü) tarihinde saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 1 Temmuz 2022 (Cuma günü) tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2) Divan heyetinin seçimi,
3) 2021 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulunun Raporunun ayrı ayrı okunması ve
tartışılması,
4) 2021 Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
5) 2022 Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
6) Kapsam genişletme ile ilgili görüşme,
7) Dilek ve temenniler,
8) Kapanış.