Ülkemizde yaşanan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, İçişleri Bakanlığının bugüne kadar olan farklı dönemlerdeki emri ile derneklerin genel kurul toplantılarının ertelenmesi nedeniyle şimdiye kadar yapılamayan ZİDEK  2019 yılı Olağan Genel Kurulu ile ZİDEK  2020 yılı  Olağan Genel Kurulunun 11 Haziran 2021 (Cuma günü) tarihinde saat 10:00’da Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Akademik Kurul Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Haziran 2021 (Cuma günü) tarihinde aynı yer, saat ve gündemle toplanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2) Divan heyetinin seçimi,
3) 2019 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulunun Raporunun ayrı ayrı okunması ve tartışılması,
4) 2019 Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
5) 2020 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulunun Raporunun ayrı ayrı okunması ve tartışılması,
6) 2020 Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
7) 2021 Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
8) Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
9) Dilek, temenniler ve kapanış.