. 13 Ekim 2020 tarihinde “Uzaktan Değerlendirme Çalışmaları ve Uzaktan Eğitim Kriterleri” konularında YÖKAK’ın Akreditasyon Kuruluşlarıyla birlikte düzenlediği Online olarak gerçekleştirilen toplantıya ZİDEK’i temsilen ZİDEK YK Başkanı Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU, ZİDEK ZAK BAŞKANI Prof. Dr. İsmail KARACA katılmışlardırToplantıya YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın açış konuşmasıyla başlanmış, Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Çalışmalarıyla ilgili YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof.Dr. Sibel AKSU YILDIRIM bir sunum yapmıştır. Bu sunumun ardından YÖKAK’tan tescil yetkisi almış olan MÜDEK; HEPDAK; TEPDAD ve VEDEK tarafından Uzaktan Değerlendirme ve Uzaktan Eğitim Kriterleri ile ilgili sumumlar yapılmış ve toplantı Genel Değerlendirme, Soru-Cevap kısmı ile tamamlanmıştır.