17 Aralık 2019

Zir. Müh. Hamdi ARPA

1985 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümünü, 1995 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını bitirdi.

Tarım Bakanlığının taşra ve merkezdeki su ürünleri birimlerinde çalıştı. Halen Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde görev yapmaktadır. 2004 yılından bu yana TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesidir. Haziran 2015 yılından itibaren  ZİDEK ZAK üyesi olarak görev yapmaktadır.