Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümünden 1983 yılında lisans derecesini, 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü-Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında Yüksek Lisans, 1994 yılında Nottingham Üniversitesinde Doktora derecelerini almıştır. 1985 yılında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü-Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1996 yılında Doçent ve 2002 yılında Profesör ünvanlarını almıştır. 1999-2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Enformatik Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2009-2013 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2018 yılları arasında Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı ve 2013-2015 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Haziran 2015 tarihinden itibaren ZİDEK Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Alanında çok sayıda yayını bulunmaktadır. Halen Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik Anabilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.